tisdag 1 november 2011

Grönt distansarbete i Sverige

.
Nya sätt att använda informations- och kommunikationsteknologier (ICT) hyser potentialen att göra det möjligt för fler personer att anamma en mer ekologiskt hållbar livsstil. Det verkar troligt att telependling och distansarbete [telecommuting] i kombination med "downshifting" - att man går ner i arbetstid och samtidigt väljer att prioritera en enklare, långsammare och mindre materiell livsstil - skulle kunna göra dem möjligt för fler personer att bosätta utanför istället för inuti, och/eller i mindre snarare än i större städer.

Detta förslag är brett och inkluderar tre separata exjobbsförslag:

1) En bred inventering av distansarbete och telependling i Sverige idag och under de senaste decennierna. Fokus ligger på en litteraturstudie av visioner och utfall samt på att genomföra en enkät, förslagsvis genom att ta kontakt med större statliga institutioner med personal i hela landet (t.ex. Försäkringskassan, Skatteverket etc.).

2) En smalare studie med fokus på "gröna distansarbetare". Istället för att fokusera på distansarbetare i största allmänhet (enligt förslaget ovan), ligger fokus i detta förslag istället på att hitta och kartlägga "rurala distansarbetare med en grön agenda". Den grupp kan preliminärt definieras som 1) distansarbetare som bor på en mindre ort eller på landsbygden, 2) som jobbar hemifrån minst en dag i veckan (eventuellt har man även gått ner i arbetstid) samt 3) som skäl till detta har en "grön agenda" (spara klimatet, minska sin energiförbrukning i vardagen och sitt CO2-fotavtryck etc.). Fokus i detta exjobb ligger på att genomföra det detektivarbete som det innebär att identifiera och hitta denna specifika grupp distansarbetare samt att genomföra en enkät med denna grupp.

3) Samma som förslaget ovan, men utgåendes från ett mindre antal kvalitativa intervjuer (snarare än genom att sprida en enkät).


Litteratur:
- Torbjörn Lundkvist (2010), "Visioner om IKT i arbetsliven: Från distansarbete till arbete när som helst och var som helst?". Arbetsrapport från Institutet för Framtidsstudier (2010:14). Tillgänglig online (pdf).
- Bill McKibben, "Deep economy"
- Lerner, T. "Hejdå ekorrhjulet"

Kontaktpersoner:
- Jorge Zapico, zapico(a)kth.se
- Daniel Pargman, pargman(a)kth.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Google Analytics