fredag 4 december 2009

Energi, IT och design

.
Exjobbsförslag

Utgångspunkter:- Energianvändning i bostäder och kommersiella lokaler utgör 40% av all energianvändning i Sverige och 50% av elanvändningen. Under de senaste 30 åren har mängden el som svenska hushåll använder fördubblats.
- ”Den sparade kilowattimmen är den billigaste och mest miljövänliga kilowattimmen” (Maud Olofsson, näringsminister). Det är billigare att spara energi än att generera mer energi.
- Genom minska el/energi-användning minskar CO2-utsläppen. Detta ligger i linje med Sveriges klimatmål.

Hur kan man då sänka elförbrukningen i hemmen? Ett problem idag är att det är svårt att se kopplingen mellan egna beteenden i hemmet och elförbrukningen (elräkningen). Vad hemma drar hur mycket? Vilka åtgärder har störst effekt? Hur meningsfullt är det att stänga av mobilladdaren jämfört med att släcka ljusen jämfört med att titta mindre på TV jämfört med att köpa en mer energisnål frys? Hur kan IT hjälpa till att lösa problem som har att göra med beteenden, vanor och värderingar?


Utifrån frågorna ovan kan man specificera flera olika forskningsfrågor som med fördel kan utforskas i ett examensarbete, till exempel:

- Undersöka människors behov, attityder och energivanor i hemmet och föreslå sätt som IT kan användas för att visualisera, ge återkoppling och öka förståelsen för energianvändningen i hemmet. Eller i förhållande till något jämförelseobjekt (grannen?).

- Inrikta arbetet mot kontor och andra kommersiella eller offentliga lokaler (snarare än privatpersoner).

- Inrikta arbetet mot att undersöka dagens och framtidens marknad genom att inrikta sig på utvecklare och teknikleverantörer snarare än slutanvändare.

- Utveckla en prototyp (t.ex. till mobiltelefon eller dator) som mer handfast visar hur (någon del av) ett system fungerar. Vore det inte trevligt att till exempel i realtid (och färgkodat) kunna få information om hemmets topp-10 energiförbrukare?


Titta även gärna på Google Powermeter för inspiration.
Även detta, om hur människor sänker sin energiförbrukning när de ser att de använder mer än grannen är intressant.

Energimyndigheten har finansierat ett centrum för energieffektivisering, Sustainable Innovation AB. Dess uppdrag är bland annat att stödja forskning och utveckling som leder till energieffektivisering i vardagslivet genom design- och IT-lösningar. Det är möjligt att det beroende på exjobbets inriktning går att leta efter en extern uppdragsgivare och förlägga exjobbet hos någon av de organisationer eller företag som är medlemmar i Sustainable Innovation AB, till exempel Telenor, Vattenfall, Riksbyggen, Göteborg Energi, ÅF, JM, Fortum och Logica.


Kontaktperson:
----------------------
- Daniel Pargman, pargman(a)kth.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Google Analytics