tisdag 1 juni 2010

Social medier och hållbarhet

.
Sociala medier slog igenom stort stort under århundradets första decennium och vi blev alla bekanta med MySpace, Facebook, Wikipedia, YouTube, World of Warcraft, Flickr, Twitter, Spotify, bloggar, diskussionsforum och många andra verktyg och tjänster på internet.

Många företag och studenter känner sig nu kallade att fundera över hur sociala medier kan komma till nytta i arbets- och näringslivet. Detta exjobbsförslag utgår istället från en till synes enkel fråga: hur kan sociala medier kan "göra världen bättre"?

Bakgrund:
Upptäckten av nya oljefyndigheter toppade under 1960-talet och har sjunkit varje decennium sedan dess. Utifrån att det kan ta tre eller fyra decennier från upptäckt till exploatering ser det nu ut som om vi har en del rejäla utmaningar framför oss under detta och kommande decennier. Till dessa utmaningar tillkommer även en tilltagande hotbild kring klimatförändringar och en ökad frekvens av extrema väderfenomen.

Det är självklart svårt att sia om vad en sådan framtid (klimatförändringar, minska tillgång till billig energi) kommer att betyda för oss och för samhället. Vissa menar att det (åtminstone på kort sikt) inte kommer att betyda så mycket, emedan andra förutspår omvälvande förändringar. Jag är intresserad av de senare och mer specifikt är jag inom ramen för detta exjobbsförslag intresserad av de personer som redan idag försöker ställa om sina liv för att möta kommande energi- och klimatkriser. Här tänker jag specifikt på "omställningsrörelsen", det vill säga den svenska delen av den ur England sprungna Transition Town-rörelsen. Denna rörelse grundades av Rob Hopkins så sent som för fem år sedan (se även hans bok "The transition handbook: From oil dependency to local resilience" samt denna 16 minuter långa TED talk-film).

Sociala medier
Vad annat sociala medier än gör kan vi vara säkra på en sak - de sänker tröskeln och undanröjer hindrena för att organisera sig. Sociala medier har varit ett viktigt verktyg i omställningsrörelsens formation och snabba tillväxt i Sverige under de senaste ett-två åren.

Jag är intresserad av att undersöka vilken roll sociala medier har haft för rörelsens tillkomst, dess tillväxt och i dess dagliga funktion. En hypotes är att social medier både tjänar som ett (för detta nätverkande syfte alldeles utmärkt) verktyg, men också som en metafor eller förebild för hur ett framtida småskaligt decentraliserat samhälle kan fungera. Hur tänker omställare kring teknik i allmänhet och datorer, informationsteknologi och social medier i synnerhet? Hur går en vilja att lära sig småskaliga och lågteknologiska lösningar inom vissa områden ihop med datorer, internet och sociala medier inom andra områden?

Jag kan antingen vara handledare för detta exjobb, men det skulle också gå bra för mig att istället bara vara uppdragsgivare (t.ex. om du skriver ditt exjobb på en annan institution än CSC. För kännedom finns exjobbet även annonserat på Nationella Exjobbspoolen. Det kan hända att du kommer att göra exjobbet parallellt men någon annan ifall fler är intresserade av detta förslag.

För kännedom: två exjobbare håller i nuläget (nov/dec 2010) på att påbörja sina exjobb som kommer att löpa parallellt inom detta område under vårterminen.

Litteratur (kan ändras löpande):
- Dokumentärfilmen "Us Now" som handlar om sociala medier
- Filmen "Coalition of the willing" som gör reklam för idén att använda social medier för att agera i klimatfrågan.
- Jonathan Balls (2010). "Transition Towns: Local networking for global sustainability?". Undergraduate dissertation, Dept. of Geography, University of Cambridge. Här finns själva uppsatsen (54 sidor, pdf), här finns en sammanfattning av uppsatsen och här finns Rob Hopkins rekommendation.
- Transition Voice, nystartad online-tidning för omställningsrörelsen
- Något filosofiskt (flummigt?) om kopplingen mellan web 2.0 och permakultur. Det finns säkert mycket inspiration att hämta här ifall man bara kan avkoda/tränga in i tankarna.
- Ett blogginlägg om huruvida det är "omoraliskt" att använda en dator ifall man är tveksam till hur det moderna samhället fungerar idag.
- En intervju med Christopher ("pattern language") Alexander om TT-röreslen
- En medryckande text som beskriver TT sympatiskt.
- Forskningsprojektsblogg (Lund) om miljö och sociala medier, om "hur människor använder sociala medier för att berätta om sina försök och sina sätt att leva mer miljövänligt"


Kontaktperson:
---------------------
- Daniel Pargman, pargman(a)kth.se
.

2 kommentarer:

 1. Jag gillar logiken i denna skrift.
  Vissa undrar hur socialmedia kommer att påverka arbetslivet och jobbet. Istället undrar man om social media kan göra världen bättre med sociala media. Underförstått därför att genom att arbeta eller driva företag kommer man inte att göra det!

  Det är bevisligen så att dem flesta genom sitt arbete inte bidrar ett smack till att världen blir bättre och inte heller tycker det är viktig.

  Vilket underlag använder du för att basera "världen bättre" på? Max Neef? Human Index?

  SvaraRadera
 2. Hej Steve (till er andra - vi känner varandra (därav den råa men hjärtliga tonen).

  Du kanske missade det, men detta är inte ett filosofiskt traktat utan ett exjobbsförslag. Exakt vad en "bättre värld" innebär är en öppen fråga, men för mig - till skilland från vissa studenter som söker upp mig - handlar det inte om hur företag inom branschen X kan använda Facebook för bättre marknadsföra sina produkter.

  Om någon är intresserad av att göra ett exjobb inom detta (eller något annat) område är nästa steg att han/hon söker upp mig. Vid ett personligt möte kan man diskutera vad det kan tänkas innebära att "göra världen bättre" inom ramen för detta exjobbsförslag. Att förändra världen genom (socialt ansvarsfullt) företagande kan helt klart passa, men att hjälpa en multinationellt företag att nå sin kunder mer effektivt för att sälja in den allra senaste produkten skulle inte passa...

  SvaraRadera

Google Analytics