tisdag 9 mars 2010

Den gröna bloggosfären

.
Detta utkast till exjobbsförslag utgår från ämnet/temat "den gröna bloggosfären" - men kan även anpassas för andra bloggosfärer, "den politiska bloggosfären", "de politiska kommentatorernas bloggosfär", "modebloggosfären", "sportbloggosfären", "litteraturbloggosfären", "filmbloggosfären" etc. (Jag måste dock påpeka att jag personligen är mer intresserad av den gröna och den politiska bloggosfären och i det närmast helt ointresserad av sport- eller modebloggosfären.)

Hur ser den (svenska) gröna bloggosfären ut? Kartlägg den på bredden och på längden!

En startpunkt skulle kunna vara listan med 200+ svenska bloggar som finns på bloggen Miljöbloggaktuellt. Två sätt att ordna dessa 200+ bloggar är genom att:
- Se hur många prenumeranter varje blogg har. Prenumerera själv på dem alla i Google reader och se hur många andra abbonenter som varje blogg har (eventuellt omfattar detta endast abbonenter/personer med Google-konton - vänligen kolla upp).
- Knappa in alla bloggar på inflytande.se och se hur mycket "inflytande" de har.

Båda dessa metoder är förstås väldigt oprecisa och trubbiga, men de kan i vilket fall vara en start om man vill sålla ner listan och göra något av de 10, 25 eller 100 mest populära/inflytelserika bloggarna... Eller kan du komma på något annat sätt att rangordna dem efter popularitet/inflytande? Gissningsvis är ett inte obetydligt antal av de 200+ bloggarna ovan nedlagda eller inaktiva.

Ett möjligt sätt att gå vidare är att se hur dessa bloggar länkar till varandra (och till andra bloggar), att följa deras blogg-roll och (med hjälp av lämpligt verktyg) rita en karta över hur nätverket av bloggar ser ut i den gröna bloggosfären. Alternativt skulle kan kunna undersöka vart länkarna i själva texterna går (med hjälp av något lämpligt verktyg eller ett eget hack).

Hur "avgränsad" är den gröna bloggosfären? Gissningsvis finns det ett antal bloggar som är mer centrala och många som är mer perifära, men det är upp till dig att belägga hur ett sådant mönster ser ut. Denna inrikting på arbetet börjar också röra sig mot ett område som kallas "social network analysis" och det finns en rik flora av litteratur om detta matematiskt-sociologiska område samt även några populärvetenskapliga böcker som handlar om nätverk och komplexitet, till exempel Linked, Connected, Nexus och Six degrees. Det finns också programvara för att rita dessa kartor och du skulle som sagt kunna rikta in ditt exjobb mot detta område.

Andra sätt att klassificera bloggarna är förstås att titta lite mer på frekvensen (och längden) på de publicerade texterna och kanske också på antalet kommentarer. Man kan även "analysera" innehållet genom att hitta verktyg som kan spotta ut "tag clouds" (men jag vet inte exakt hur man sedan skulle använda dessa tag clouds för att jämföra bloggar eller dra några intressanta slutsatser om den, men detta kan diskuteras - kanske är det bara min fantasi som tryter).


Fram till denna punkt har förslaget mest handlat om vertyg, metriker och kartläggning. Två andra möjliga inriktningar på ett exjobb om den gröna bloggosfären skulle kunna handla om:
- bloggarnas innehåll
- bloggarnas upphovsmän

Man skulle kunna göra någon slags innehållsanalys av (en delmängd av) bloggarna. Kanske kunde man titta på produktionen och på innehållet av en månads blogg-aktivitet? Gå vidare med tag clouds (ovan) på något sätt och analysera dem? Om man tittar på politiker-bloggar så är det självklart att man börjar med att dela in dem utifrån vilket politiskt parti personen ifråga representerar. Vilken är "motsvarande" indelning av bloggar i den gröna bloggosfären? Vilka kategorier, eller genrer av gröna bloggar finns det? (Det skulle också kunna vara en bra idé att ta kontakt med personen bakom Miljöbloggaktuellt och fråga hur och utifrån vilka kriterier han lägger till (och tar bort?) bloggar från sin lista.)

Om man istället går vidare och söker upp (ansikte-mot-ansikte, per telefon eller mail) bloggarnas upphovsmän öppnar sig många andra frågor upp som handlar om bloggens innehåll, men kanske framför allt om upphovsmannens bakgrund, motivation, drivkraft, ambition, tidsåtgång, inriktning, influenser, tankar om framtiden, drömmar etc. Varför lägger man (stort) arbete på att driva en (icke-kommersiellt) blogg? Vad får man ut av det? Finns det lärdomar att dra här som har relevans för traditionella medias vara eller icke vara?


Detta är ett utkast och ämnet är också mycket öppet för egna idéer om ett eventuellt exjobbs innehåll och inriktning. Förslaget ovan handlar lika mycket om metoder och metodutveckling (hur kan man utforska bloggosfären?) som om konkreta resultat som behandlar den gröna bloggosfären. Dessutom finns det andra bloggosfärer bortom den gröna bloggosfären som man kan välja att utforska (se ovan).

Om det redan finns en lämplig samling av bloggar så är detta en bra start. Exemplet ovan var Miljöbloggaktuellts lista på 200+ gröna svenska bloggar. Andra förlag är denna lista med ca 150 "gröna/politiska bloggar" på Miljöpartiets hemsida samt MPs nya bloggverktyg mpbloggar.se (jag vet ej hur dessa listor skiljer sig). På piratpartiet live finns det (längre ner på sidan till höger) en lista med 150 bloggar men det verkar vara lite blandat, inte bara piratpolitik och det kan krävas att man sållar bort icke-PP-bloggar innan man går vidare med denna lista. Jag utgår från att det går att hitta motsvarande listor hos övriga partier.


Referenser och länkar
- Forskningsprojektsblogg (Lund) om miljö och sociala medier, om "hur människor använder sociala medier för att berätta om sina försök och sina sätt att leva mer miljövänligt"
- Inspiration kring visualisering och dataset kan fås av denna 20 minuter långa TED-talk-video av David McCandless samt denna site (NodeXL) där människor laddar upp "häftiga grafer".


Kontaktperson:
---------------------
- Daniel Pargman, pargman(a)kth.se
.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Google Analytics